Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

2/2004

Články

Jindřich Vybíral

The Architects Have Overslept? On the Concept of Space in 19th Century Architectural Theory

Architekti zaspali? K pojmu prostoru v teorii architektury 19. století

s. 110-122

| detail |

Pavel Kalina

Architecture as a Mise-en-scene of Power: the Týn Church of the Virgin Mary in Prague in the Pre-Hussite Period

Architektura jako inscenace moci. Pražský kostel Panny Marie před Týnem v předhusitské době

s. 123-135

| detail |

Hynek Látal

Pozdně gotické kostely v jižních Čechách 1480-1520

Spätgotische Kirchen in Südböhmen 1480-1520

s. 136-151

| detail |

Petr Šámal

Pozapomenutý František Xaver Lederer

Der vergessene Franz Xaver Lederer

s. 152-168

| detail |

Archiv

Martin Krummholz

Mařatka Mauderovi. Příspěvek ke studiu česko-francouzských styků

s. 169-178

| detail |

Zprávy

Rostislav Švácha

Otázky národa, stylu a modernismu

s. 178-180

| detail |

Recenze

Karel Srp

Richard Woodfield (ed.), Framing formalism. Riegľs work

s. 180-182

Jiří Kropáček

Dietmar Popp - Robert Suckale (ed.), Die Jagiellonen. Kunst und Kultur einer europäischen Dynastie an der Wende zur Neuzeit

s. 182-185

Jiří Pešek

Falk Wiesemann, "Kommt heraus und schaut." Jüdische und christliche Illustrationen zur Bibel in alter Zeit

s. 185-186

Rostislav Švácha

Rostislav Koryčánek, Česká architektura v německém Brně. Město jako ideální krajina nacionalismu

s. 187-188

Vít Havránek

Laura Hoptman - Tomáš Pospiszyl (ed.), Primary Documents

s. 189-190

Anotace

s. 191-192

Z přírůstků uměleckohistorické literatury

s. 193-194