Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Rostislav Švácha

Otázky národa, stylu a modernismu

Zpráva referuje o průběhu kolokvia CIHA, které neslo titul Národ, styl a modernismus a probíhalo ve dnech 5.-12. září 2003 v Centrálním institutu pro dějiny umění v Mnichově a v Mezinárodním kulturním centru v Krakově. V textu jsou připomenuta i další obdobná setkání, mimo jiné pražská konference Local Strategies - International Ambitions: Modern Art and Central Europe 1918-1968, konaná v červnu 2003.


< zpět