Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Martin Krummholz

Mařatka Mauderovi. Příspěvek ke studiu česko-francouzských styků

Jádro otištěného souboru korespondence z let 1900-1904 tvoří deset dopisů Josefa Mařatky z Francie, adresovaných Josefu Mauderovi. Výběr doplňují dva dopisy Jana Dědiny Josefu V. Myslbekovi a dva Mařatkovy dopisy Stanislavu Suchardovi. Do širšího kontextu zařazují dotyčnou korespondenci poznámky Martina Krummholze.


< zpět