The journal is included in Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCO | ARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts Index | European Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

2/2004

Articles

Jindřich Vybíral

The Architects Have Overslept? On the Concept of Space in 19th Century Architectural Theory

Architekti zaspali? K pojmu prostoru v teorii architektury 19. století

pp. 110-122 (Czech summary)

| detail |

Pavel Kalina

Architecture as a Mise-en-scene of Power: the Týn Church of the Virgin Mary in Prague in the Pre-Hussite Period

Architektura jako inscenace moci. Pražský kostel Panny Marie před Týnem v předhusitské době

pp. 123-135 (Czech summary)

| detail |

Hynek Látal

Pozdně gotické kostely v jižních Čechách 1480-1520

Late Gothic Churches in Southern Bohemia 1480-1520

pp. 136-151 (German summary)

| detail |

Petr Šámal

Pozapomenutý František Xaver Lederer

The Half-forgotten František Xaver Lederer

pp. 152-168 (German summary)

| detail |

Archives

Martin Krummholz

Mařatka Mauderovi. Příspěvek ke studiu česko-francouzských styků

Mařatka to Mauder. A Contribution to the Study of Czech-French Relations

pp. 169-178

| detail |

News

Rostislav Švácha

Otázky národa, stylu a modernismu

Questions of Nation, Style and Modernism

pp. 178-180

| detail |

Reviews

Karel Srp

Richard Woodfield (ed.), Framing formalism. Riegľs work

pp. 180-182

Jiří Kropáček

Dietmar Popp - Robert Suckale (ed.), Die Jagiellonen. Kunst und Kultur einer europäischen Dynastie an der Wende zur Neuzeit

pp. 182-185

Jiří Pešek

Falk Wiesemann, "Kommt heraus und schaut." Jüdische und christliche Illustrationen zur Bibel in alter Zeit

pp. 185-186

Rostislav Švácha

s. 187-188

Vít Havránek

Laura Hoptman - Tomáš Pospiszyl (ed.), Primary Documents

pp. 189-190

Annotations

pp. 191-192

New Additions to the Literature on Art History

pp. 193-194