Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

1/2006

Články

Jiří Fajt - Robert Suckale

Der "Meister der Madonna von Michle" - das Ende eines Mythos? Mit einem Anhang zur "neuen" Löwenmadonna der Prager Nationalgalerie

"Mistr michelské madony" - konec jednoho mýtu?
S dodatkem o "nové" Madoně na lvu z Národní galerie v Praze

s. 3-30

| detail |

Ivo Hlobil

Der Prager hl. Wenzel von Peter Parler - Fortsetzung eines hundertjährigen Diskurses mit neuen Argumenten

Pražský sv. Václav od Petra Parléře - pokračování stoletého diskursu s novými argumenty

Česká verze příspěvku bude otištěna v časopise Průzkumy památek.

http://www.pruzkumypamatek.cz

s. 31-56

| detail |

Roman Prahl

The 'Pre-History'of Czech Art Modernism in Munich

"Prehistorie" českého modernismu v Mnichově

s. 57-68

| detail |

Marcel Pencák

Soutěž na pomník Jana Žižky na Vítkově v roce 1913

The 1913 Competition for the Jan Žižka Monument on Vítkov Hill

s. 69-84

| detail |

Polemika

Ivo Hlobil

Klosterneuburská madona na lvu je prý falsum - analýza falešného tvrzení

Die Klosterneuburger Löwenmadonna angeblich eine Fälschung. Analyse einer falschen Behauptung

s. 85-98 

Dopisy redakci

Pavel Černý

Reakce na recenzi Petry Zelenkové

s. 99

Recenze

Petr Wittlich

Margaret Dikovitskaya, Visual Culture. The Study
of the Visual after the Cultural Turn

s. 99-102

Michal Šroněk

Ivo Kořán, Lochmanové. Pět generací písecké malířské rodiny a tradice českého malířství od baroka k obrození

s. 102-103

Adam Hnojil

eligion Macht Kunst. Die Nazarener. - Joseph Führich.
Die Kartons zum Wiener Kreuzweg

s. 103-106

Vojtěch Lahoda

Mahulena Nešlehová (ed.), Vlastislav Hofman

s. 107-109

Anotace

s. 109-110 

Z přírůstků uměleckohistorické literatury

s. 111-114 

Zásady úpravy textů

s. 115