Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Marcel Pencák

Soutěž na pomník Jana Žižky na Vítkově v roce 1913

V roce 1913 byla vypsána soutěž na památník Jana Žižky na hoře Vítkov v Praze. Příspěvek sleduje okolnosti jejího vyhlášení i požadavky, které se na jednotlivé návrhy kladly. Vedle přiblížení nejzajímavějších projektů reprodukuje diskusi, jež se rozproudila po vyhlášení výsledků, a odhaluje důvody, proč žádný z návrhů porota nedoporučila k provedení a celá soutěž skončila nezdarem.


< zpět