Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Jiří Fajt - Robert Suckale

Der "Meister der Madonna von Michle" - das Ende eines Mythos? Mit einem Anhang zur "neuen" Löwenmadonna der Prager Nationalgalerie

Autoři revidují dosavadní zjištění o skupině plastik, které se připisují Mistru michelské madony a jeho dílně. Ukazují, že tradiční brněnská provenience Madony z Michle je mylná a že tato práce patří do okruhu pražského sochařství. Celou skupinu pak chápou jako lokální redakci širšího proudu manýrizující evropské produkce. Závěr studie je věnován Madoně na lvu z Klosterneuburgu a určení jejího původu.


< zpět