Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Roman Prahl

The 'Pre-History'of Czech Art Modernism in Munich

Článek představuje spolek studentů umění Škréta, založený v Mnichově roku 1885, a jeho význam pro rozvoj modernismu v českém výtvarném umění. Přibližuje umělecké postoje, které se v té době formovaly, ať již v negativním smyslu odmítání zažitých akademických konvencí a kritiky rutiny v umění, či v pozitivním chápání invence, originality a spontaneity jako kritéria umělecké kvality.


< zpět