Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Ivo Hlobil

Der Prager hl. Wenzel von Peter Parler - Fortsetzung eines hundertjährigen Diskurses mit neuen Argumenten

Socha sv. Václava ze Svatovítské katedrály patří mezi naše nejznámější středověké plastiky. Původně měla být určena do kamenného tabernáklu v opěrném systému nad kaplí, kde se také od období baroka až do poloviny 19. století nacházela. Na základě nových restaurátorských průzkumů je zřejmé, že k záměru umístit dílo do Svatováclavské kaple došlo již před započetím nástěnných maleb z doby Karla IV. mezi léty 1366-1372.


< zpět