Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

1/2023

Články

Achim Timmermann

In ere des hilgen bischops unde hovetheren sunte Liborius...’: Westphalian Relic Tabernacles on the Eve of the Protestant Reformation

„in ere des hilgen bischops unde hovetheren sunte Liborius.“ Vestfálské relikviáře v předvečer protestantské reformace

s. 2–20

| detail |

Václav Zeman

Reflexe architektonické tvorby Otto Bartninga v německojazyčném prostředí evangelické církve v Předlitavsku

Reflections on the Architectural Work of Otto Bartning in the German-Speaking Environment of the Evangelical Church in Cisleithania

s. 21–39

| detail |

Tomáš Pospiszyl

Odkud kráčí Noční chodci. K interpretaci malířského cyklu Františka Hudečka

Wherefrom Stride the Night Walkers: Interpreting the Painting Cycle by František Hudeček

s. 40–49

| detail |

Zprávy

Anna Habánová

Eugen von Kahlers Prager Ausstellung im Licht zeitgenössischer Quellen

Pražská výstava Eugena von Kahlera ve světle dobových pramenů

s. 50–61

| detail |

Rozhovor

Architecture Is a Complex Symptom of Society: Jean-Louis Cohen in Conversation with Martina Hrabová and Irena Lehkoživová

s. 62–73

| detail |

Recenze

Petr Wittlich

Pavlína Morganová – Martin Škabrada (edd.), Umění a emancipace. Výbor z textů Piotra Piotrowského – Piotr Piotrowski, Významy modernismu

s. 74–75

| detail |

Michaela Ottová

Julien Chapuis – Svea Janzen – Stephan Kemperdick et al. (edd.), Spätgotig. Aufbruch in die Neuzeit

s. 76–80

| detail |

Tomáš Kolich

Pavla Machalíková (ed.), Let s voskovými křídly. Josef Mánes (1820–1871)

s. 80–83

| detail |

Lukáš Veverka

Ivo Šulc — Jan Uhlík — Kristina Uhlíková (edd.), František Schmoranz st. a rod Schmoranzů ze Slatiňan

s. 83–86

| detail |

Jaroslav Zeman

Helena Čapková, Bedřich Feuerstein — architekt: Praha — Paříž — Tokio

s. 86–90

| detail |

Lada Hubatová-Vacková

Christopher Long, Jock Peters. Architecture and Design. The Varieties of Modernism

s. 90–93

| detail |

Anotace

s. 94–97

Česká resumé / English summaries

s. 98–101