Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Petr Wittlich

Pavlína Morganová – Martin Škabrada (edd.), Umění a emancipace. Výbor z textů Piotra Piotrowského – Piotr Piotrowski, Významy modernismuKontakt na autora:

petr.wittlich@seznam.cz


DOI: HTTPS://DOI.ORG/10.54759/ART-2023-0106< zpět