Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Lukáš Veverka

Ivo Šulc — Jan Uhlík — Kristina Uhlíková (edd.), František Schmoranz st. a rod Schmoranzů ze SlatiňanKontakt na autora:

veverka.lukas@npu.cz


DOI: HTTPS://DOI.ORG/10.54759/ART-2023-0109< zpět