Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

6/2007

Články

Ludmila Kvapilová

Eine Pieta im Germanischen Nationalmuseum Nürnberg im Spannungsfeld von Import und einheimischer Produktion

Pieta v Germánském národním muzeu - import, nebo dílo domácí produkce?

s. 442-458

| detail |

Milan Dospěl

Moravský kontext Madony zvané Primavesi

The Moravian Context of the 'Primavesi' Madonna

s. 459-469

| detail |

Lenka Bydžovská

Toyen a Mnemosyne

Toyen and Mnemosyne

s. 470-480

| detail |

Donna Roberts

František Skála's 'Feeling for Nature'

,Pocit přírody' Františka Skály

s. 481-496

| detail |

Recenze

Ladislav Kesner

Thomas DaCosta Kaufmann, Toward a Geography of Art - Thomas DaCosta Kaufmann - Elizabeth Pilliod (eds), Times and Place: The Geohistory of Art

s. 497-500

Ivo Hlobil

Aleš Mudra, Kapitoly k počátkům řezbářské tradice ve střední Evropě. Řezbářství 13. století v Čechách a na Moravě

s. 500-501

Luba Hédlová

Peter Parshall - Rainer Schoch (eds), Origins of European Printmaking. Fifteenth-Century Woodcuts and Their Public

s. 502-504

Petr Fidler

Tomáš Jeřábek - Jiří Kroupa (ed.), Brněnské paláce. Stavby duchovní a světské aristokracie v raném novověku

s. 504-507

Tomáš Winter

Marie Rakušanová (ed.), !Křičte ústa! Předpoklady expresionismu

s. 507-510

Rostislav Švácha

Thomas Mical (ed.), Surrealism and Architecture

s. 420-425

| PDF |

Anotace

s. 514-515 

Z přírůstků uměleckohistorické literatury

s. 516-518 

Česká resumé / English Summaries

s. 519-522

Obsah LV. ročníku Umění / Content of the 55th volume of Umění/Art

s. 523-524