The journal is included in Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCO | ARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts Index | European Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

6/2007

Articles

Ludmila Kvapilová

Eine Pieta im Germanischen Nationalmuseum Nürnberg im Spannungsfeld von Import und einheimischer Produktion

A Pieta at the Germanisches Nationalmuseum - Importation or a Work of Local production?

pp. 442-458

| summary |

Milan Dospěl

Moravský kontext Madony zvané Primavesi

The Moravian Context of the 'Primavesi' Madonna

pp. 459-469

| summary |

Lenka Bydžovská

Toyen a Mnemosyne

Toyen and Mnemosyne

pp. 470-480

| summary |

Donna Roberts

František Skála's 'Feeling for Nature'

,Pocit přírody' Františka Skály

pp. 481-496

| summary |

Reviews

Ladislav Kesner

Thomas DaCosta Kaufmann, Toward a Geography of Art - Thomas DaCosta Kaufmann - Elizabeth Pilliod (eds), Times and Place: The Geohistory of Art

pp. 497-500

Ivo Hlobil

Aleš Mudra, Kapitoly k počátkům řezbářské tradice ve střední Evropě. Řezbářství 13. století v Čechách a na Moravě

pp. 500-501

Luba Hédlová

Peter Parshall - Rainer Schoch (eds), Origins of European Printmaking. Fifteenth-Century Woodcuts and Their Public

pp. 502-504

Petr Fidler

Tomáš Jeřábek - Jiří Kroupa (ed.), Brněnské paláce. Stavby duchovní a světské aristokracie v raném novověku

pp. 504-507

Tomáš Winter

Marie Rakušanová (ed.), !Křičte ústa! Předpoklady expresionismu

pp. 507-510

Rostislav Švácha

Thomas Mical (ed.), Surrealism and Architecture

pp. 420-425

Annotations

pp. 514-515 

Acquisitions of Art History Sources

pp. 516-518 

Česká resumé / English Summaries

pp. 519-522

Obsah LV. ročníku Umění / Content of the 55th volume of Umění/Art

pp. 523-524