Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

6/2001

Články

Rostislav Švácha

The Architects Have Overslept: Space As a Construct of Art Historians, 1888-1914

Architekti zaspali. Prostor jako konstrukt historiků umění, 1888-1914

s. 487-500

| detail |

Jindřich Vybíral

Häuser für Kunstfreunde. Das Frühwerk von Leopold Bauer

Domy pro milovníky umění. Rané dílo Leopolda Bauera

s. 501-519

| detail |

Christopher Long

Gedanken beim Entwurf eines Grundrisses: Spatial Planning in Oskar Strnaďs Hock und Wassermann Houses, 1912-1915

Gedanken beim Entwurf eines Grundrisses. Prostorové koncepty Oskara Strnada v Hockově a Wassermannově vile, 1912-1915

s. 520-530

| detail |

Piotr Paszkiewicz

An Imperial Dream: The "Russification" of Sacral Architecture in the Polish Lands in the 19th Century

Imperiální sen. "Rusifikace" sakrální architektury v polských zemích v 19. století

s. 531-545

| detail |

Małgorzata Kitowska-Łysiak

Viewed in a Cracked Mirror: Polish Art in Relation to Ideology in 1945-2000

V puklém zrcadle. Polské umění a ideologie v letech 1945-2000

s. 546-560

| detail |

Archiv

Rostislav Švácha

August Schmarsow, Podstata architektonické tvorby

s. 561-568

| detail |

Zprávy

Pavel Vlček

Svědectví o sousedském sporu

s. 568-572

| detail |

Alena Kavčáková

Příspěvek Josefa Vineckého k evropskému avantgardnímu sochařství dvacátých let 20. století

s. 572-581

| detail |

Recenze

Martin Zlatohlávek

Milan Togner, Agostino Ciampelli, 1565-1630

s. 582-587

Martin Mádl

Pavel Preiss, František Julius Lux

s. 587-590

Alena Křížová

Jiří Uhlíř, Thonet. Porýní - Vídeň - Morava

s. 590-592

Jiří Pešek

Michaela Marek, Universität als Monument und Politikum

s. 592-595

Pavel Šopák

Zdeněk Kudělka - Jindřich Chatrný (eds.), O nové Brno

s. 595-597

Anotace

s. 598-599

Z přírůstků uměleckohistorické literatury

s. 600-604

Obsah XLIX. ročníku Umění

s. 604-605