Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Rostislav Švácha

The Architects Have Overslept: Space As a Construct of Art Historians, 1888-1914

Článek sleduje debatu o pojmu prostoru v dějinách umění a v architektonickém myšlení. Dokládá, že pro nastolení této problematiky byl klíčový konec 19. století, kdy se prostor pokoušeli v pojmové rovině uchopit německy mluvící historikové a teoretikové umění, ať již šlo o Heinricha Wölfflina a jeho žáky, či Aloise Riegla. V českém prostředí do této oblasti později významně zasáhli Vojtěch Birnbaum a Václav Richter.


< zpět