The journal is included in Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCO | ARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts Index | European Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

6/2001

Articles

Rostislav Švácha

The Architects Have Overslept: Space As a Construct of Art Historians, 1888-1914

Architekti zaspali. Prostor jako konstrukt historiků umění, 1888-1914

pp. 487-500 (Czech summary)

| summary |

Jindřich Vybíral

Häuser für Kunstfreunde. Das Frühwerk von Leopold Bauer

Domy pro milovníky umění. Rané dílo Leopolda Bauera

s. 501-519

| summary |

Christopher Long

Gedanken beim Entwurf eines Grundrisses: Spatial Planning in Oskar Strnaďs Hock and Wassermann Houses, 1912-1915

Gedanken beim Entwurf eines Grundrisses. Prostorové koncepty Oskara Strnada v Hockově a Wassermannově vile, 1912-1915

pp. 520-530 (Czech summary)

| summary |

Piotr Paszkiewicz

An Imperial Dream: The "Russification" of Sacral Architecture in the Polish Lands in the 19th Century

Imperiální sen. "Rusifikace" sakrální architektury v polských zemích v 19. století

s. 531-545

| summary |

Małgorzata Kitowska-Łysiak

Viewed in a Cracked Mirror: Polish Art in Relation to Ideology in 1945-2000

V puklém zrcadle. Polské umění a ideologie v letech 1945-2000

pp. 546-560 (Czech summary)

| summary |

Archives

Rostislav Švácha

August Schmarsow, Podstata architektonické tvorby

The Fundamentals of Architectonic Work

pp. 561-568

| summary |

News

Pavel Vlček

Svědectví o sousedském sporu

A Testimony of a Dispute Between Neighbours

pp. 568-572

| summary |

Alena Kavčáková

Příspěvek Josefa Vineckého k evropskému avantgardnímu sochařství dvacátých let 20. století

Josef Vinecký's Contribution to European Avant-Garde Sculpture of the 1920s

pp. 572-581

| summary |

Reviews

Martin Zlatohlávek

Milan Togner, Agostino Ciampelli, 1565-1630

pp. 582-587

Martin Mádl

Pavel Preiss, František Julius Lux

pp. 587-590

Alena Křížová

Jiří Uhlíř, Thonet. Porýní - Vídeň - Morava

pp. 590-592

Jiří Pešek

Michaela Marek, Universität als Monument und Politikum

pp. 592-595

Pavel Šopák

Zdeněk Kudělka - Jindřich Chatrný (eds.), O nové Brno

pp. 595-597

Annotations

pp. 598-599

Additions to literature on art history

pp. 600-604

Content of Umění XLIX

pp. 604-605