Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Rostislav Švácha

August Schmarsow, Podstata architektonické tvorby

Spis Podstata architektonické tvorby, který je v českém překladu otištěn poprvé, pochází z roku 1893. Od tehdejších teoretických prací, zabývajících se architekturou, se liší hlavně důsledným soustředěním na vnitřní prostor stavby. Do širšího kontextu dobového uvažování zařazuje tento text v předmluvě Rostislav Švácha.


< zpět