Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

6/2019

Články

Lukáš Reitinger

Znojemský cyklus Přemyslovců a oficiální katalog českých knížat

The Přemyslid Painting Series in Znojmo and the Official Catalogue of Bohemian Dukes

s. 498–513

| detail |

Petr Uličný

The Summer Palace in the Royal Garden of Prague Castle and the First Renaissance Recreational Building in Central Europe

Letohrádek v Královské zahradě Pražského hradu a první renesanční rekreační stavby střední Evropy

s. 514–537

| detail |

Vilém Urban

Československý nábytek z polystyrenu a jeho vazby na futurologii bydlení

Czechoslovak Polystyrene Furniture and Its Connection to the Futurology of the Home

s. 538–550

| detail |

Zprávy

Andrzej Kozieł — Arkadiusz Wojtyła

Between Prague and Wrocław. A series of portraits of Wrocław masters of the Knights of the Cross with the Red Star

Mezi Prahou a Vratislaví. Portrétní cyklus mistrů vratislavských křižovníků s červenou hvězdou

s. 551–564

| detail |

Archiv

Friedrich Polleross

Materialien zu tschechisch-österreichischen Kunsthistorikern im Archiv des Instituts für Kunstgeschichte der Universität Wien

Materiály o česko-rakouských historičkách/historicích umění v Archivu Institutu pro dějiny umění univerzity ve Vídni

s. 565–586

| detail |

Polemika

Taťána Petrasová – Rostislav Švácha

The Method of Collective Art-Historical Syntheses

s. 587–590

Recenze

Klara Kemp Welsch

Tomáš Pospiszyl, An Associative Art History: Comparative Studies of Neo-Avant Gardes in a Bipolar World

s. 600–603

Irena Žantovská Murray

Daniela Kramerová — Terezie Nekvindová, Automat na výstavu. Československý pavilón na Expo 67

s. 603–607

Hubert Guzik

Vendula Hnídková, Moskva 1937: architektura a propaganda v západní perspektivě

s. 594–597

Dirk Jakob Jansen

Blanka Kubíková — Jaroslava Hausenblasová — Sylva Dobalová (edd.), Ferdinand II.: Arcivévoda Ferdinand II. Habsburský: renesanční vladař a mecenáš. Mezi Prahou a Innsbruckem Ferdinand II, Archduke of Austria: A Renaissance Ruler and Art Patron between Prague and Innsbruck (1529–1595)

s. 591–593

Ondřej Hojda

Hubert Guzik (ed.), Bydlet spolu. Kolektivní domy v českých zemích a Evropě ve 20. století

s. 597–599

Anotace

s. 608–611

Z přírůstků uměleckohistorické literatury

s. 612–614

Česká resumé / English Summaries

s. 615–619

Obsah LXVII. ročníku Umění/Art / Contents of the 67th Volume of Umění/Art

s. 620–621