Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Andrzej Kozieł — Arkadiusz Wojtyła

Between Prague and Wrocław. A series of portraits of Wrocław masters of the Knights of the Cross with the Red Star

Klášter křižovníků s červenou hvězdou ve Vratislavi býval vyzdoben portrétní galerií padesáti zdejších řádových mistrů. Ta se z velké části zachovala do současnosti. Díky nedávnému výzkumu jsme dohledali všech třicet čtyři obrazů dochovaných z tohoto cyklu a provedli jejich podrobnou analýzu. Portréty shodného typu byly pojaty mimořádně reprezentativně. Na pozadí mnoha z portrétů jsou představeny fundační, intelektuální a duchovní úspěchy jednotlivých mistrů a nejvýznamnější události jejich úřadu. Obsahově s nimi souvisí rozsáhlé, formálně shodné zlaté nápisy umístěné na všech portrétech. Jejich písemným pramenem byl rukopis Michaela Fibigera Series et acta magistrorum Wratislaviensium sacri militaris ordinis crucigerorum cum rubea stella hospitalis sancti Mathiae, dokončený v roce 1706. Předlohou cyklu byl soubor portrétů velmistrů řádů křižovníků s červenou hvězdou z křižovnického kláštera v Praze. Vzhledem k tomu, že kláštery od roku 1667 udržovaly těsné kontakty, naprostá formální závislost není nijak překvapivá. Autorem většiny obrazů byl vratislavský cechovní mistr Johann Jacob Eybelwieser mladší (1667–1744). Portréty objednal mistr Ignaz Magnet a galerii postupně doplňovali jeho nástupci. Cyklus portrétů vratislavských mistrů se umělecky nevyrovná pražským vzorům. Odlišuje se však neobyčejným rozsahem a zásadní úlohou maleb v řádové propagandě, jež vyplynula ze skutečnosti, že portréty mistrů z kláštera sv. Matěje se staly jedním z polí, na němž vratislavští křižovníci bojovali o získání statutu rytířského řádu. Přestože můžeme poukázat na cykly barokních portrétů dochované ve Slezsku, které se vratislavskému souboru vyrovnají rozsahem i počtem obrazů, žádný z nich neobsahuje tak obsáhlý systém symbolických vyobrazení, nápisů a znaků ideologické povahy doplňujících portréty.

Andrzej Kozieł: andrzej.koziel@uwr.edu.pl — Arkadiusz Wojtyła: arkadiusz.wojtyla@uwr.edu.pl


< zpět