Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Friedrich Polleross

Materialien zu tschechisch-österreichischen Kunsthistorikern im Archiv des Instituts für Kunstgeschichte der Universität Wien

Předložená stať poskytuje přehled o materiálech týkajících se historiček/historiků umění narozených na území dnešní České republiky, respektive tam působících příslušníků „Vídeňské školy dějin umění“. Ve vlastním univerzitním archivu se zachovaly jednotlivé spisy o Maxi Eislerovi a Hansi Tietzovi. Archiv spisů o studujících obsahuje materiály o Karlu Biehlolawekovi, P. Hadmaru Antonu Borowanovi, Hedvize Gollobové, Felixi Horbovi, Heinrichu Klapsiovi, Georgu Saikovi, Heinrichu Schwarzovi a Magdě Starkensteinové. Ve sbírce pozůstalostí se nacházejí jednotlivé dokumenty poukazující na aktivity Aloise Riegla, Josefa Strzygowského jakož i Hanse Sedlmayra v Praze i v Brně. Zevrubné výklady jsou věnovány pozůstalostem Wolfganga Kallaba, Oskara von Kutschera-Woborského a Oskara Pollaka. Biografii Maxe Dvořáka můžeme doplnit z vídeňského archivu o informace z jeho raného období. Za zmínku stojí fotografie a dopisy z dětství, upřesnění o průběhu studií v Praze i podklady k zatím neznámému sporu o plagiátorství s berlínským literárním vědcem Konrádem Burdachem v rámci studií české knižní malby. Doklady o činnosti Karla M. Swobody na pražské univerzitě z let 1936–19945 potvrzují shodu s českými kolegy (z dob studií), ale také úzkou kooperaci s reprezentanty nacistické vědy. V tomto duchu i Swoboda hájil a propagoval jejich ideologii o primátu umění Němců ve slovanských zemích.

Friedrich Polleross: friedrich.polleross@univie.ac.at


< zpět