The journal is included in Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCO | ARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts Index | European Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

6/2019

Articles

Lukáš Reitinger

The Přemyslid Painting Series in Znojmo and the Official Catalogue of Bohemian Dukes

The Přemyslid Painting Series in Znojmo and the Official Catalogue of Bohemian Dukes

pp. 498–513

| detail |

Petr Uličný

The Summer Palace in the Royal Garden of Prague Castle and
the First Renaissance Recreational Building in Central Europe

Letohrádek v Královské zahradě Pražského hradu a první renesanční rekreační stavby střední Evropy

pp. 514–537

| detail |

Vilém Urban

Czechoslovak Polystyrene Furniture and Its Connection to the Futurology of the Home

Czechoslovak Polystyrene Furniture and Its Connection to the Futurology of the Home

pp. 538–550

| detail |

Reports

Andrzej Kozieł — Arkadiusz Wojtyła

Between Prague and Wrocław. A series of portraits of Wrocław masters of the Knights of the Cross with the Red Star

Mezi Prahou a Vratislaví. Portrétní cyklus mistrů vratislavských křižovníků s červenou hvězdou

pp. 551–564

| detail |

Archives

Friedrich Polleross

Materialien zu tschechisch-österreichischen Kunsthistorikern im Archiv des Instituts für Kunstgeschichte der Universität Wien

Materiály o česko-rakouských historičkách/historicích umění v Archivu Institutu pro dějiny umění univerzity ve Vídni

pp. 565–586

| detail |

Polemics

Taťána Petrasová – Rostislav Švácha

The Method of Collective Art-Historical Syntheses

pp. 587–590

Reviews

Klara Kemp Welsch

Tomáš Pospiszyl, An Associative Art History: Comparative Studies of Neo-Avant Gardes in a Bipolar World

pp. 600–603

Irena Žantovská Murray

Daniela Kramerová — Terezie Nekvindová, Automat na výstavu. Československý pavilón na Expo 67

pp. 603–607

Hubert Guzik

Vendula Hnídková, Moskva 1937: architektura a propaganda v západní perspektivě

pp. 594–597

Dirk Jakob Jansen

Blanka Kubíková — Jaroslava Hausenblasová — Sylva Dobalová (edd.), Ferdinand II.: Arcivévoda Ferdinand II. Habsburský: renesanční vladař a mecenáš. Mezi Prahou a Innsbruckem Ferdinand II, Archduke of Austria: A Renaissance Ruler and Art Patron between Prague and Innsbruck (1529–1595)

pp. 591–593

Ondřej Hojda

Hubert Guzik (ed.), Bydlet spolu. Kolektivní domy v českých zemích a Evropě ve 20. století

pp. 597–599

Annotations

pp. 608–611

Acquisitions of Art History Sources

pp. 612–614

Česká resumé / English Summaries

pp. 615–619

Obsah LXVII. ročníku Umění/Art / Contents of the 67th Volume of Umění/Art

pp. 620–621