Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

5/2015

Články

Lubomír Konečný

The Eucharist and Atoms in Seventeenth-Century Art

Eucharistie a atomy v umění 17. století

s. 350-354

| detail |

Steffen Eigl

Parabeln und Hyperbeln zwischen Neurasthenie und Hysterie im Werk von Bohumil Kubišta

Paraboly a hyperboly mezi neurastenií a hysterií v díle Bohumila Kubišty

s. 355-362

| detail |

Jindřich Vybíral

The Public Servants’ Colony in Dejvice, Prague, and the New Ideal of Urban Morphology: Anomaly or Paradigmatic Change?

Úřednická kolonie v Praze-Dejvicích a nový ideál městské morfologie. Anomálie, nebo paradigmatická změna?

s. 363-384

| detail | PDF |

Recenze

Petr Wittlich

Karel Srp, Stíny hieroglyfů

s.406-407

Géza Galavics

Martin Mádl (ed.), Tencalla I–II. Barokní nástěnná malba v českých zemích

s. 408-411

Petr Tomášek

Petr Šámal – Kristýna Brožová, Umění inspektora. Josef Karel Burde (1779–1848)

s. 412-414

Martin Charvát

Marie Rakušanová, Josef Váchal. Magie hledání

s. 414-416

Klara Kemp-Welch

Pavlína Morganová, Czech Action Art: Happenings, Actions, Events, Land Art, Body Art and Performance Art Behind the Iron Curtain

s. 417-420

Anotace

s. 421-423

Z přírůstků uměleckohistorické literatury

s. 424-427

Česká resumé / English Summaries

s. 428-431

Rozhovor

Ladislav Kesner

Crossing the Border. Hans Belting in Conversation with Ladislav Kesner

s. 385-395

Zprávy

Petra Zelenková — Libor Šturc

Z protestantského teologa strahovským premonstrátem. Podobizna Andrease Fromma (1621–1683) od Karla Škréty mladšího

From Protestant Theologian to Premonstratensian at Strahov: Portrait of Andreas Fromm (1621–1683) by Karel Škréta the Younger

s. 396-405

| detail |