Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Petra Zelenková — Libor Šturc

Z protestantského teologa strahovským premonstrátem. Podobizna Andrease Fromma (1621–1683) od Karla Škréty mladšího

Známé Abbildungen böhmischer und mährischer Gelehrten und Künstler Františka Martina Pelcla (Praha 1773–1782) obsahují mezi biogramy různých umělců, vědců a dalších osobností také medailon kdysi skutečně věhlasného německého teologa a katolického konvertity Andrease Fromma (1621 Plänitz – 1683 Praha). Fromm byl ve své době přímo ikonickou osobností náboženských polemik mezi protestanty samými i mezi protestanty a katolíky. Po mnohaletém duchovním hledání, znechucen vnitřními spory v protestantské církvi, odešel do Čech. V roce 1668 přestoupil s celou rodinou v Praze ke katolické víře a roku následujícího byl vysvěcen na kněze. Poté působil více než deset let v církevní správě litoměřické diecéze. Poslední roky života strávil v premonstrátském klášteře na Strahově v Praze, do něhož vstoupili také dva jeho synové. Ve sbírkách Královské kanonie premonstrátů na Strahově se dochovaly dva malované portréty Andrease Fromma. První z nich se ukázal jako dosud nepublikované dílo Karla Škréty mladšího z let 1681–1683. Škrétovo jméno je (zřejmě druhotně) uvedeno na rubu plátna. Jeho autorství potvrzuje také signatura na Frommově grafické podobizně v Abbildungen, která byla doposud přehlížena či nesprávně čtena. Dosud nedostatečně poznaná tvorba Karla Škréty mladšího byla tedy obohacena o první zcela nesporné dílo. Druhý portrét, uchovávaný na Strahově, je dílem strahovského konventuála a malíře Siarda Noseckého (1693–1758). Přiblíženy jsou také grafické podobizny Andrease Fromma, zdobící jeho publikace. Interpretován je rovněž zajímavý alegorický frontispis k Frommovu nejvlivnějšímu dílu, v němž apologeticky zpracoval historii a pohnutky své konverse – Wiederkehrung zur Catholischen Kirchen (1669). Článek připomněl Fromma jako jednu z nejzajímavějších osobností období vnitřních sporů mezi protestanty a doby rekatolizace v českých zemích. Zatímco v Německu je Frommovi věnována pozornost, současné české historické bádání jej zatím neprávem opomíjelo.


< zpět