The journal is included in Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCO | ARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts Index | European Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

5/2015

Articles

Lubomír Konečný

The Eucharist and Atoms in Seventeenth-Century Art

Eucharistie a atomy v umění 17. století

pp. 350-354

| detail |

Steffen Eigl

Parabeln und Hyperbeln zwischen Neurasthenie und Hysterie im Werk von Bohumil Kubišta

Paraboly a hyperboly mezi neurastenií a hysterií v díle Bohumila Kubišty

pp. 355-362

| detail |

Jindřich Vybíral

The Public Servants’ Colony in Dejvice, Prague, and the New Ideal of Urban Morphology: Anomaly or Paradigmatic Change?

Úřednická kolonie v Praze-Dejvicích a nový ideál městské morfologie. Anomálie, nebo paradigmatická změna?

pp. 363-384

| detail |

Reviews

Petr Wittlich

Karel Srp, Stíny hieroglyfů

pp.406-407

Géza Galavics

Martin Mádl (ed.), Tencalla I–II. Barokní nástěnná malba v českých zemích

pp. 408-411

Petr Tomášek

Petr Šámal – Kristýna Brožová, Umění inspektora. Josef Karel Burde (1779–1848)

pp. 412-414

Martin Charvát

Marie Rakušanová, Josef Váchal. Magie hledání

pp. 414-416

Klara Kemp-Welch

Pavlína Morganová, Czech Action Art: Happenings, Actions, Events, Land Art, Body Art and Performance Art Behind the Iron Curtain

pp. 417-420

Annotations

pp. 421-423

Acquisitions of Art History Sources

pp. 424-427

Česká resumé / English Summaries

pp. 428-431

Interview

Ladislav Kesner

Crossing the Border. Hans Belting in Conversation with Ladislav Kesner

pp. 385-395

Reports

Petra Zelenková — Libor Šturc

Z protestantského teologa strahovským premonstrátem. Podobizna Andrease Fromma (1621–1683) od Karla Škréty mladšího

From Protestant Theologian to Premonstratensian at Strahov: Portrait of Andreas Fromm (1621–1683) by Karel Škréta the Younger

pp. 396-405

| detail |