Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

5/2011

Články

Martin Mádl

Giuseppe Bragalli and Bolognese Ceiling Painting in the Czech Lands in the 17th Century

Giuseppe Bragalli a boloňská nástěnná malba v českých zemích 17. století

s. 350-379

| detail |

Petra Polláková

The Case of Beatrice Cenci: From Guido Reni to David Lynch

Případ Beatrice Cenci. Od Guida Reniho k Davidu Lynchovi

s. 380-395

| detail |

Jindřich Vybíral

"Baron Spaun ist ja nicht der erste Beste." Die Arbeit Leopold Bauers für den Inhaber der Firma Johann Lötz Witwe

"Baron Spaun není jen nějaký první lepší." Práce Leopolda Bauera pro majitele firmy Johann Lötz Witwe

s. 396-404

| detail | PDF |

Archiv

Jindřich Vybíral

Briefwechsel Max von Spauns und Leopold Bauers

Korespondence Maxe von Spaun a Leopolda Bauera

s. 405-414

| detail |

Zprávy

Anna Habánová

"Edler Wettstreit der beiden Völker." Die Anfänge der Tätigkeit der Reichenberger Kreisgruppe des Metznerbundes, die Oktobergruppe und Erwin Müller

"Ušlechtilá soutěž obou národů." Počátky činnosti liberecké pobočky Metznerbundu, výtvarná skupina Oktobergruppe a Erwin Müller

s. 415-426

| detail | PDF |

Markéta Svobodová

Užitá typografie a knižní grafika v díle architekta Františka Kalivody

Applied Typography and Book Graphics in the Work of the Architect František Kalivoda

s. 426-437

| detail |

Recenze

Karel Thein

Alexander Nagel - Christopher S. Wood, Anachronic Renaissance

s. 437-439

Sarah W. Lynch - Elizabeth J. Petcu

Lenka Stolárová - Vít Vlnas (eds), Karel Škréta (1610-1674). Doba a dílo / Karel Škréta (1610-1674): His Work and His Era

s. 439-442

Taťána Petrasová

Werner Telesko - Richard Kurdiovsky - Andreas Nierhaus (edd.), Die Wiener Hofburg und der Rezidenzbau in Mitteleuropa im 19. Jahrhundert. Monarchische Repräsentation zwischen Ideal und Wirklichkeit

s. 442-444

Petr Wittlich

Dominique Viéville - Aline Magnien - Roland Recht - Pierre Buralio, L'Invention de l'Oeuvre Rodin et les Ambassadeurs. - David J. Getsy, Rodin, Sex and the Making of Modern Sculpture. - Cathrine Chevillot (ed.), Oublier Rodin?, La Sculpture a Paris, 1905-1914

s. 445-447

Anotace

s. 447-449 

Z přírůstků uměleckohistorické literatury

s. 450-452 

Česká resumé / English Summaries

s. 453-458