Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Jindřich Vybíral

Briefwechsel Max von Spauns und Leopold Bauers

V pozůstalosti Leopolda Bauera ve vídeňské Albertině je uloženo dvacet dopisů, jež architektovi v letech 1903-1906 adresoval majitel sklárny Johann Lötz Witwe v Klášterském Mlýně Max svobodný pán von Spaun. Dopisy poskytují cenné poznatky o součinnosti obou významných představitelů středoevropské umělecké scény počátku 20. století. Jejich ústředním tématem byl samozřejmě projekt, stavba a zařizování Spaunovy vily v Klášterském Mlýně, jakož i budování přilehlého hospodářského stavení a hostince. Neméně důležitý předmět vzájemné korespondence představovala příprava firemních expozic pošumavské sklárny na zimní výstavě Rakouského muzea v roce 1903 a na mezinárodních výstavách v St. Louis 1904 či v Miláně 1906. Dopisy obsahují také důležité informace o obchodních vztazích Spaunovy sklárny, včetně dosud nepovšimnutého sporu s vídeňskou nábytkářskou firmou Sándora Járaye. Zmíněny jsou návštěvy významných umělců, ale i mdlé tempo Spaunova podnikání. Z dopisů vyvstává plastický obraz samého podnikatele, jeho zájmů i zvyklostí jeho rodiny. V pozdějších dopisech stále více místa zabírá baronova postupující nemoc. Korespondenci doplňují dva Bauerovy dopisy Spaunovi, jejichž kopie jsou rovněž uchovány v Albertině. Hlavním tématem prvního je výroba váz, které chtěl architekt vystavit ve Vídeňské secesi, druhý dokládá Bauerovu snahu se Spaunovou pomocí získat titul stavebního rady. Dopisy jsou zde přetištěny v téměř úplném znění.


< zpět