Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

5-6/2017

Články

Jan Dienstbier

Neidhart’s Pranks and Mural Paintings in Medieval Bohemia

Neidhartovy švanky a nástěnné malby v Čechách

s. 438–459

| detail |

Marie Rakušanová

Je kubismus, který je český, světový? Případ
Kubišta

Is Cubism That Is Czech Also International? The Case of Kubišta

s. 474–500

| detail |

Ondřej Váša

Figura Serpentinata Unleashed: Hogarth’s Line of Beauty and the Misreading of Lomazzo’s Treatise

Zdivočelá Figura Serpentinata. Hogarthova linie krásy a Lomazzo ztracený v překladu

s. 460–473

| detail |

Zprávy

Ingrid Ciulisová

The Painting from Spišský Štvrtok and Art around 1450

Obraz ze Spišského Štvrtku a umění kolem roku 1450

s. 501–513

| detail |

Štěpán Vácha

Joachim von Sandrarts Kreuzauffindung in Brünn im Lichte neuer
Erkenntnisse

Sandrartův obraz Nalezení svatého Kříže ve světle nových zjištění

s. 514–530

| detail | PDF |

Marie Fiřtová

Freska Kosmy Damiána Asama v kostele na Bílé Hoře jako
manifest bavorských mocenských aspirací

The Fresco by Cosmas Damian Asam in the Church at White Mountain as a Statement of Bavarian Power Aspirations

s. 531–544

| detail |

Ingeborg Schemper-Sparholz

Zwischen Wien und Böhmisch Krumau — Eine Miszelle zum Werk des Bildhauers Johann Anton Zinner

Mezi Vídní a Českým Krumlovem — poznámky k dílu sochaře Johanna Antona Zinnera

s. 545–556

| detail |

Martin Krummholz

Stavební historie a krajinářská koncepce Lázní Libverda

The Building History and Landscape Design of Libverda Spa

s. 557–566

| detail |

Petr Wittlich

Preisleriana

Preisleriana: Preisler’s Three girls, 1906

s. 567–572

| detail |

Recenze

Zsombor Jékely

Jiří Fajt, Der lange Schatten Kaiser Karls IV. Zur Rezeption der luxemburgischen Herrschaftrepäsentation in den nordöstlichen Territorien des Heiligen Römischen Reichs

s. 575–578

Pavel Kalina

Maurizio Rizzi, Mascariniana. Studi e Ricerche sulla Vita e le Opere di Ottaviano Mascarino / Leonardo Paris — Maurizio Ricci — Augusto Roca De Amicis, Con più dif coltà: La scala ovale di Ottaviano Mascarino nel palazzo del Quirinale

s. 579–582

Hana Rudová

Petra Trnková (ed.), Krajina–sídlo–obraz. Romantický řád Jiřího Jana Buquoye

s. 582–584

Tomáš Klička

Veronika Hulíková — Taťána Petrasová (edd.), Smysl pro umění

s. 584–586

Zdeno Kolesár

Iva Knobloch — Radim Vondráček (edd.), Design v českých zemích 1900–2000

s. 586–589

Ondřej Hojda

Jan Dostalík, Organická modernita

s. 589–591

Vladimír Czumalo

Petr Kratochvíl, Městský veřejný prostor

s. 591–593

Anotace

s. 594–597

Z přírůstků uměleckohistorické literatury

s. 598–600

Česká resumé / English Summaries

s. 601–609

Tomáš Murár

Maria Männig, Hans Sedlmayrs Kunstgeschichte. Eine kritische Studie

s. 573–575

Obsah LXV. ročníku Umění/Art

s. 610–611