Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Petr Wittlich

Preisleriana

Zpráva upozorňuje na recentní objev stěžejního obrazu Jana Preislera (1872–1918) Tři dívky z roku 1906, který byl doposud mylně zaměňován s obrazem Primavera, zakoupeným do Gallerie nazionale d’arte moderna v Římě již roku 1911 z Mezinárodní výstavy v Římě. Obraz, který udivuje motivem velké tmavé plochy působící jako antropomorfní stín, byl nejspíše Preislerovým ohlasem na podobné obrazy Edvarda Muncha, přítomné na významné Munchově výstavě, pořádané v Praze spolkem SVU Mánes na počátku roku 1905. Obsahově ho lze však také chápat jako intuitivní Preislerovu redakci tématu Et in Arcadia ego v jeho původním významu, odhaleném Panofským, což odpovídá i Preislerově melancholické dispozici a jeho koncepci tématu Jara. Tři dívky jsou tak zajímavým dokla- dem kreativního oživení tradice programově moderním malířem.


< zpět