Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

5/2006

Články

Anna Wierzbicka

The Polish-French Art Critic Waldemar George on Cubism

Polsko-francouzský umělecký kritik Waldemar George
o kubismu

s. 394-405

| detail |

Markéta Svobodová

Českoslovenští studenti architektury na Bauhausu

Czechoslovak Students of Architecture at the Bauhaus

s. 406-419

| detail |

Eva Pýchová

Česká bytová výstavba v období 1945-1964

Czech Housing Development from 1945 to 1964

s. 420-432

| detail |

Eva Krátká

České umění a italská vizuální poezie

Czech Art and Italian Visual Poetry

s. 433-448

| detail |

Zprávy

Martina Kratochvílová-Šárovcová

Neznámý iluminovaný rukopis z fondu Královské kolegiátní kapituly sv. Petra a Pavla na Vyšehradě v Praze

s. 449-459

| detail |

Recenze

Helena Soukupová

Dušan Foltýn a kolektiv, Encyklopedie moravských
a slezských klášterů

s. 459-461

Ivo Kořán

Bořivoj Nechvátal, Kapitulní chrám sv. Petra a Pavla
na Vyšehradě

s. 461-463

Hynek Látal

Pavel Kalina - Jiří Koťátko, Praha 1310-1419. Kapitoly
o vrcholné gotice

s. 464-466

Pavel Vlček

Jan Wrabec, Architektoniczny język Dientzenhoferów czeskich na Śląsku

s. 466-470

Anotace

s. 471-472 

Z přírůstků uměleckohistorické literatury

s. 473-477