Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Eva Pýchová

Česká bytová výstavba v období 1945-1964

Poválečná bytová výstavba v Čechách byla spojena zejména s otázkou industrializace a vznikem sídlišť. Autorka textu mapuje tento vývoj od první dvouletky (1946-1947), která ještě navazovala na tradice funkcionalismu, přes etapu socialistického realismu a následných prvních typizovaných panelových domů až k tzv. experimentům šedesátých let, jejichž rozmach utnulo období normalizace po roce 1968.


< zpět