The journal is included in Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCO | ARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts Index | European Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

5/2006

Articles

Anna Wierzbicka

The Polish-French Art Critic Waldemar George on Cubism

Polsko-francouzský umělecký kritik Waldemar George
o kubismu

pp. 394-405 (Czech summary)

| detail |

Markéta Svobodová

Českoslovenští studenti architektury na Bauhausu

Czechoslovak Students of Architecture at the Bauhaus

pp. 406-419 (English summary)

| detail |

Eva Pýchová

Česká bytová výstavba v období 1945-1964

Czech Housing Development from 1945 to 1964

pp. 420-432 (English summary)

| detail |

Eva Krátká

České umění a italská vizuální poezie

Czech Art and Italian Visual Poetry

pp. 433-448 (English summary)

| detail |

News

Martina Kratochvílová-Šárovcová

Neznámý iluminovaný rukopis z fondu Královské kolegiátní kapituly sv. Petra a Pavla na Vyšehradě v Praze

An Illuminated Manuscript, Thus Far Unknown, In the Collection of the Royal Chapter of SS Peter and Paul at Vyšehrad in Prague

pp. 449-459

| detail |

Reviews

Helena Soukupová

Dušan Foltýn a kolektiv, Encyklopedie moravských
a slezských klášterů

pp. 459-461

Ivo Kořán

Bořivoj Nechvátal, Kapitulní chrám sv. Petra a Pavla
na Vyšehradě

pp. 461-463

Hynek Látal

Pavel Kalina - Jiří Koťátko, Praha 1310-1419. Kapitoly
o vrcholné gotice

pp. 464-466

Pavel Vlček

Jan Wrabec, Architektoniczny język Dientzenhoferów czeskich na Śląsku

pp. 466-470

Annotations

pp. 471-472 

New Additions to the Literature on Art History

pp. 473-477