Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Anna Wierzbicka

The Polish-French Art Critic Waldemar George on Cubism

Waldemar George patřil k předním uměleckým kritikům první poloviny 20. století. Článek se zabývá jeho postojem ke kubismu a avantgardě ve srovnání s ostatními významnými teoretiky (Maurice Raynal, Daniel-Henry Kahnweiler). Sleduje rovněž postupnou proměnu Georgových názorů koncem dvacátých let, kdy se u něho projevil odklon od avantgardy a příklon k realističtějším formám umění.


< zpět