Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

4/2000

Články

Karel Stejskal

Ikonoklasmus českého středověku a jeho limity

Die Bilderstürmerei im mittelalterlichen Böhmen und ihre Limite

s. 206-217

| detail |

Leonard Bell

Crossing Boundaries: Gottfried Lindauer, a Czech Artist in New Zealand and his Paintings of Maori

Překračování hranic. Gottfried Lindauer, český umělec na Novém Zélandu a jeho obrazy Maorů

s. 218-230

| detail |

Josef Vojvodík

Ruiny jako pokus o estetickou inscenaci vědomí přelomu epochy. Nástěnné malby Tanečního sálu na zámku v Bruntále (1899-1900)

Ruinen als Versuch der ästhetischen Inszenierung eines Umbruchbewusstseins. Die Wandmalereien im "Tanzsaal" in Schloss Freudenthal (1899-1900)

s. 231-255

| detail |

Jindřich Vybíral

Das Doppelleben eines modernen Architekten: Karl Johann Benirschke

Dvojí život moderního architekta: Karl Johann Benirschke

s. 256-264

| detail |

Martina Pachmanová

Collective Desires: Czech Avant-Garde Architecture and the Production of Degendered Space

Kolektivní touhy. Česká avantgardní architektura a budování "nadpohlavního" prostoru

s. 265-276

| detail |

Recenze

Jaromír Homolka

Petr Parléř. Svatovítská katedrála 1356-1399

s. 277-280

Jiří Roháček

Inschrift und Material. Inschrift und Buchschrift

s. 281-282

Dalibor Prix

Die Apostelfiguren von Ják

s. 282-285

Milan Togner

Alessandro Morandotti, Paolo Pagani e i Pagani di Castello Valsolda

s. 286-287

Pavel Šopák

Antonín Engel - architekt, urbanista, pedagog; Jaroslav Fragner - náčrty a plány

s. 287-290

Jiří Šetlík

Karel Srp, Toyen

s. 290-294

Anotace

s. 197-199

Z přírůstků uměleckohistorické literatury

s. 199-202