Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Josef Vojvodík

Ruiny jako pokus o estetickou inscenaci vědomí přelomu epochy. Nástěnné malby Tanečního sálu na zámku v Bruntále (1899-1900)

Autor příspěvku se zabývá interpretací nástěnných maleb Tanečního sálu na zámku v Bruntále, realizovaných v letech 1899-1900 malířem Pavlem Assmannem. Toto dílo, tematizující antické ruiny, vykládá v souvislosti s estetickými koncepty přelomu století a jejich klíčovými paradigmaty. Malby tak můžeme chápat jako zajímavý příklad reflektující vědomí zhroucení a přelomu staré epochy, a to zvláště ve vztahu k jejich objednavateli arcivévodovi Evženu Rakouskému.


< zpět