The journal is included in Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCO | ARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts Index | European Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

4/2000

Articles

Karel Stejskal

Ikonoklasmus českého středověku a jeho limity

Czech Mediaeval Iconoclasm and its Limits

pp. 206-217 (German summary)

| detail |

Leonard Bell

Crossing Boundaries: Gottfried Lindauer, a Czech Artist in New Zealand and his Paintings of Maori

Překračování hranic. Gottfried Lindauer, český umělec na Novém Zélandu a jeho obrazy Maorů

pp. 218-230 (Czech summary)

| detail |

Josef Vojvodík

Ruiny jako pokus o estetickou inscenaci vědomí přelomu epochy. Nástěnné malby Tanečního sálu na zámku v Bruntále (1899-1900)

Ruins as an Attempt at an Aesthetic Reflection of Consciousness at the Turn of an Epoch Wall Paintings in the Dance Hall of the Bruntál Chateau (1899-1900)

pp. 231-255 (German summary)

| detail |

Jindřich Vybíral

Das Doppelleben eines modernen Architekten: Karl Johann Benirschke

The Double Life of a Modern Architect: Karl Johann Benirschke

pp. 256-264 (Czech summary)

| detail |

Martina Pachmanová

Collective Desires: Czech Avant-Garde Architecture and the Production of Degendered Space

Kolektivní touhy. Česká avantgardní architektura a budování "nadpohlavního" prostoru

pp. 265-276 (Czech summary)

| detail |

Reviews

Jaromír Homolka

Petr Parléř. Svatovítská katedrála 1356-1399

pp. 277-280

Jiří Roháček

Inschrift und Material. Inschrift und Buchschrift

pp. 281-282

Dalibor Prix

Die Apostelfiguren von Ják

pp. 282-285

Milan Togner

Alessandro Morandotti, Paolo Pagani e i Pagani di Castello Valsolda

pp. 286-287

Pavel Šopák

Antonín Engel - architekt, urbanista, pedagog; Jaroslav Fragner - náčrty a plány

pp. 287-290

Jiří Šetlík

Karel Srp, Toyen

pp. 290-294

Annotations

pp. 197-199

New Additions to the Literature on Art History

pp. 199-202