Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Leonard Bell

Crossing Boundaries: Gottfried Lindauer, a Czech Artist in New Zealand and his Paintings of Maori

Gottfried Lindauer (1839-1926) dnes patří k téměř zapomenutým českým umělcům. Po absolvování školení ve Vídni se roku 1874 odebral na Nový Zéland, kde se stal jedním z nejznámějších malířů koloniálního období. Z jeho díla byly oceňovány především portréty Maorů, které se uplatňovaly ve značně odlišných kontextech, v nichž nabývaly nejrůznějších významů. Kromě těchto skutečností text upozorňuje na Lindauerovy kontakty s českým prostředím, ať již s Václavem Fričem nebo s manžely Náprstkovými.


< zpět