Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

4/2013

Články

Dalibor Veselý

Surrealism, Mannerism and Disegno Interno

Surrealismus, manýrismus a disegno interno

s. 310-324

| detail |

Hedvika Kuchařová – Radim Vondráček

Cenzura náboženských obrazových materiálů ve dvacátých a třicátých letech 19. století

Censorship of Religious Printed Images in the 1820s–1830s

s. 325-340

| detail |

Daniela Kramerová

‘We Sell Dreams’: Work Commissioned by the Shah of Iran from Czech Artists in the 1970s

„My prodáváme sny.“ Šáhova zakázka pro české umělce v sedmdesátých letech 20. století

s. 341-355

| detail | PDF |

Zprávy

Tomáš Winter

Ernst Ludwig Kirchner’s ‘Negerplastik’ and the Mistake of Czech Cubists

„Negerplastik“ Ernsta Ludwiga Kirchnera a oklamaní čeští kubisté

s. 356-361

| detail | PDF |

Archiv

Tomáš Hylmar

Deset dopisů Jindřicha Chalupeckého

Ten Letters from Jindřich Chalupecký

s. 362-370

| detail |

Recenze

Ondřej Faktor

Kateřina Kubínová, Emauzský cyklus. Ikonografie středověkých nástěnných maleb v ambitu kláštera Na Slovanech

s. 371-374

Kateřina Dolejší

Petra Zelenková, Martin Antonín Lublinský jako inventor grafických listů. Pohled do středoevropské barokní grafiky druhé poloviny 17. století

s. 374-377

Markéta Šantrůčková

Martin Krummholz, Buquoyské Nové Hrady. Počátky krajinných parků v Čechách

s. 377-378

Nicholas Sawicki

Otto M. Urban – Filip Wittlich (edd.), 1912. 100 let od otevření Obecního domu v Praze

s. 379-381

Petr Wittlich

Karel Srp, František Kupka – Geometrie myšlenek

s. 381-382

Anotace

s. 383-386

Z přírůstků uměleckohistorické literatury

s. 387-390

Česká resumé / English Summaries

s. 391-395