The journal is included in Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCO | ARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts Index | European Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

4/2013

Articles

Dalibor Veselý

Surrealism, Mannerism and Disegno Interno

Surrealismus, manýrismus a disegno interno

pp. 310-324

| detail |

Hedvika Kuchařová – Radim Vondráček

Cenzura náboženských obrazových materiálů ve dvacátých a třicátých letech 19. století

Censorship of Religious Printed Images in the 1820s–1830s

pp. 325-340

| detail |

Daniela Kramerová

‘We Sell Dreams’: Work Commissioned by the Shah of Iran from Czech Artists in the 1970s

„My prodáváme sny.“ Šáhova zakázka pro české umělce v sedmdesátých letech 20. století

pp. 341-355

| detail |

Reports

Tomáš Winter

Ernst Ludwig Kirchner’s ‘Negerplastik’ and the Mistake of Czech Cubists

„Negerplastik“ Ernsta Ludwiga Kirchnera a oklamaní čeští kubisté

pp. 356-361

| detail |

Archives

Tomáš Hylmar

Deset dopisů Jindřicha Chalupeckého

Ten Letters from Jindřich Chalupecký

pp. 362-370

| detail |

Reviews

Ondřej Faktor

Kateřina Kubínová, Emauzský cyklus. Ikonografie středověkých nástěnných maleb v ambitu kláštera Na Slovanech

pp. 371-374

Kateřina Dolejší

Petra Zelenková, Martin Antonín Lublinský jako inventor grafických listů. Pohled do středoevropské barokní grafiky druhé poloviny 17. století

pp. 374-377

Markéta Šantrůčková

Martin Krummholz, Buquoyské Nové Hrady. Počátky krajinných parků v Čechách

pp. 377-378

Nicholas Sawicki

Otto M. Urban – Filip Wittlich (edd.), 1912. 100 let od otevření Obecního domu v Praze

pp. 379-381

Petr Wittlich

Karel Srp, František Kupka – Geometrie myšlenek

pp. 381-382

Annotations

pp. 383-386

Acquisitions of Art History Sources

pp. 387-390

Česká resumé / English Summaries

pp. 391-395