Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

4/2017

Články

Jakub Adamski

Böhmische Einflüsse in der schlesischen Kirchenbaukunst des mittleren 14. Jahrhunderts. Der Fall Schweidnitz und Striegau

O českých vlivech na slezskou chrámovou architekturu poloviny 14. století. Případy farních kostelů ve Svídnici a Střihomi

s. 330–346

| detail |

Jana Zapletalová

(Art) Agents: Giovanni Petignier and the Network of Agents of the Olomouc Bishop Karl von Lichtenstein-Castelcorno

(Umělečtí) agenti. Agentská síť olomouckého biskupa Karla z Lichtensteinu-Castelcorna a Giovanni Petignier

s. 347–362

| detail | PDF |

Petra Kolářová

Od Rodina k performanci. Tělo jako umělecké dílo u mima Étienna Decrouxe

From Rodin to Performance: Étienne Decroux and the Body as a Work of Art

s. 363–376

| detail |

Zprávy

Petr Uličný

The Making of the Habsburg residence in Prague Castle. History of the Journey of the Imperial Palace  from the Centre to the Periphery 

Vznik habsburské rezidence na Pražském hradě. Historie cesty císařského paláce z centra na periferii

pp. 377–395

| detail | PDF |

Archiv

Markéta Svobodová

Peter Bücking — Werner David Feist — Friedl Dickerová v meziválečném Československu. Texty tří absolventů Bauhausu

Peter Bücking — Werner David Feist — Friedl Dicker  in Czechoslovakia  between the Wars.  Articles by Three Bauhaus Graduates

s. 396–405

| detail |

Recenze

Ivo Hlobil

Jiří Fajt a Markus Hörsch (edd.), Kaiser Karl IV. 1316–2016

s. 406–410

Przemysław Strożek

Rostislav Švácha (ed.), StArt: Sport as a Symbol in the Fine Arts

s. 412–415

Hubert Guzik

Milena Bartlová a Jindřích Vybíral (edd.), Budování státu. Reprezentace Československa v umění, architektuře a designu

s. 417–421

Ondřej Váša

Tomáš Jirsa, Tváří v tvář beztvarosti. Afektivní a vizuální fi gury v moderní literatuře

s. 415–417

Antonín Dufek

Ann Thomas — Vladimír Birgus — Ian Jeffrey (edd.), The Intimate World of Josef Sudek

s. 422–424

Anotace

s. 425–428

Z přírůstků uměleckohistorické literatury

s. 429–430

Česká resumé / English Summaries

s. 431–435