The journal is included in Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCO | ARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts Index | European Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

4/2017

Articles

Jakub Adamski

Böhmische Einflüsse in der schlesischen Kirchenbaukunst des mittleren 14. Jahrhunderts. Der Fall Schweidnitz und Striegau

O českých vlivech na slezskou chrámovou architekturu poloviny 14. století. Případy farních kostelů ve Svídnici a Střihomi

pp. 330–346

| detail |

Jana Zapletalová

(Art) Agents: Giovanni Petignier and the Network of Agents of the Olomouc Bishop Karl von Lichtenstein-Castelcorno

(Umělečtí) agenti. Agentská síť olomouckého biskupa Karla z Lichtensteinu-Castelcorna a Giovanni Petignier

pp. 347–362

| detail |

Petra Kolářová

Od Rodina k performanci. Tělo jako umělecké dílo u mima Étienna Decrouxe

From Rodin to Performance: Étienne Decroux and the Body as a Work of Art

pp. 363–376

| detail |

Reports

Petr Uličný

The Making of the Habsburg residence in Prague Castle. History of the Journey of the Imperial Palace  from the Centre to the Periphery 

Vznik habsburské rezidence na Pražském hradě. Historie cesty císařského paláce z centra na periferii

pp. 377–395

| detail |

Archives

Markéta Svobodová

Peter Bücking — Werner David Feist — Friedl Dickerová v meziválečném Československu. Texty tří absolventů Bauhausu

Peter Bücking — Werner David Feist — Friedl Dicker  in Czechoslovakia  between the Wars.  Articles by Three Bauhaus Graduates

pp. 396–405

| detail |

Reviews

Ivo Hlobil

Jiří Fajt a Markus Hörsch (edd.), Kaiser Karl IV. 1316–2016

pp. 406–410

Przemysław Strożek

Rostislav Švácha (ed.), StArt: Sport as a Symbol in the Fine Arts

pp. 412–415

Hubert Guzik

Milena Bartlová a Jindřích Vybíral (edd.), Budování státu. Reprezentace Československa v umění, architektuře a designu

pp. 417–421

Ondřej Váša

Tomáš Jirsa, Tváří v tvář beztvarosti. Afektivní a vizuální fi gury v moderní literatuře

pp. 415–417

Antonín Dufek

Ann Thomas — Vladimír Birgus — Ian Jeffrey (edd.), The Intimate World of Josef Sudek

pp. 422–424

Annotations

pp. 425–428

Acquisitions of Art History Sources

pp. 429–430

Česká resumé / English Summaries

pp. 431–435