Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Markéta Svobodová

Peter Bücking — Werner David Feist — Friedl Dickerová v meziválečném Československu. Texty tří absolventů Bauhausu

Text věnuje pozornost třem absolventům Bauhausu, kteří působili ve třicátých letech 20. století v meziválečném Československu. V tomto období přicházeli z Německa a Rakouska lidé ve dvou vlnách: kolem roku 1930 především z ekonomických důvodů — v Německu vrcholila hospodářská krize — a po roce 1933 již jako emigranti z příčin rasových a politických. Nalezneme mezi nimi většinou levicově angažované architekty, designéry, fotografy, malíře nebo scénografy, někteří Československem jen prošli, jiní zde strávili několik let a zanechali po sobě stopy i v místním českém nebo německém tisku. Autorka vybrala tři texty z různých výtvarných oborů — architektury (Peter Bücking), fotografie (Werner David Feist) a pedagogiky (Friedl Dickerová Brandejsová). Dva články — jeden pro český levicový časopis Levá fronta, druhý pro německo-maďarské periodikum Fórum — vznikly ve třicátých letech, v předválečné době, kdy avantgarda prosazovala radikální přestavbu společnosti a využívání nových technik a technologií. Strojopis s teoretickým textem, jak učit děti výtvarnou výchovu, byl napsán již po rozpadu Československa, během věznění Friedl Dickerové v terezínském ghettu, přesto i v tomto článku nalezneme humanitní ideály let předešlých. Aplikací nových pedagogických názorů v praxi se snažila tato rakouská výtvarnice zajistit dětem v ghettu snesitelnější život. Všechny tři texty dokumentují pluralitní myšlenkové proudy té doby. Jejich autoři mají jedno společné — studium na Bauhausu. Představují se nám zde vedle sebe radikálně levicově smýšlející architekt Bücking, komplexněji a průmyslově uvažující grafik Feist nebo psychologicky zaměřená výtvarnice a pedagožka Friedl Dickerová.


< zpět