Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Jana Zapletalová

(Art) Agents: Giovanni Petignier and the Network of Agents of the Olomouc Bishop Karl von Lichtenstein-Castelcorno

Dějiny umění raného novověku se v minulosti zaměřovaly především na studium uměleckých děl, osobností umělců, objednavatelů a sběratelství. V poslední době pozvolna proniká do studií o evropských kulturních centrech zájem o fenomén (uměleckých) agentů. Do popředí se dostávají otázky procesu zisku díla a role agentů a zprostředkovatelů v mechanismu uměleckého patronátu. Výsledky často náročné archivní práce, při níž převažují vedle zájmu historiků hlediska sociologická, politologická a ekonomická, mohou poskytnout cenný vhled do problematiky mecenátu raně novověkého objednavatele, uměleckého obchodu, sítě agentů, jejich kompetencí a komunikace, způsobů získávání uměleckých děl, uměleckého transferu či strategií objednavatele. Dopisy agentů dokáží vykreslit pestrý obraz osoby objednavatele, šíře jeho zájmů, míry informovanosti o aktuálním dění a přinést v neposlední řadě nová faktografická zjištění o konkrétních uměleckých dílech. V některých případech rovněž odhalují význam agentů, kteří nebyli vždy pouhými vykonavateli uměleckých a sběratelských intencí svého patrona, ale mnohdy se sami podíleli na podobě a charakteru jeho uměleckých a mecenášských aktivit. Tato studie se zaměřuje na analýzu agentské sítě olomouckého biskupa Karla z Lichtensteinu-Castelcorna (1624–1695), a především osobu kuriálního agenta Giovanniho (Jeana) Petigniera usazeného v Římě. Tento agent primárně sledoval politické i kulturní dění při Svatém stolci, ale příležitostně též plnil biskupova přání v oblasti mecenátu. Více než sedm set dochovaných dopisů dokládá nákupy jednotlivých děl — především grafických alb, knih, ale i objednávku rozměrného obrazu u Luigiho Garziho (1638–1721). Korespondence poskytuje též plastický obraz o vztahu mecenáše a agenta, jejich role při rozhodování o pořízení konkrétního díla.


PDF

< zpět