Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

4/2008

Články

Ivana Panochová

Spacio v manýristické architektuře. K pojetí prostoru v teorii architektury a přírodní filosofii 16. století

Spacio in Mannerist Architecture: On the Concept of Space in Architectural Theory and Natural Philosophy in the 16th Century

s. 282-304

| detail |

Richard Biegel

Hledání "Edlen Einförmigkeit": barokní počátky (neo)klasicismu v Čechách

The Search for "Edlen Einförmigkeit": The Baroque Origins of (Neo)Classicism in Bohemia

s. 305-320

| detail |

Miroslav Petříček

The Unconscious in Painting

Nevědomí v malířství

s. 321-324

| detail |

Dalibor Veselý

Surrealism and the Latent Reality of Dreams

Surrealismus a latentní realita snu

s. 325-332

| detail |

Archiv

Jiří Slavík

Dopisy Jana Štursy Josefu Binkovi

The Letters of Jan Štursa to Josef Binko

s. 333-341

| detail |

Radmila Veselá

Bedřich Feuerstein: Dopisy Ógystovi

Bedřich Feuerstein: Letters to Ógyst

s. 342-351

| detail |

Recenze

Klára Benešovská

Marc Carel Schurr, Gotische Architektur im mittleren Europa 1220-1340. Von Metz bis Wien

s. 351-355

Martina Šárovcová

Ondřej Jakubec a kol., Ku věčné památce. Malované renesanční epitafy v českých zemích

s. 355-358

Ákos Moravánsky

Jindřich Vybíral, Junge Meister. Architekten aus der Schule Otto Wagners in Mähren und Schlesien

s. 358-359

Hubert Guzik

Rostislav Švácha - Marie Platovská (ed.), Dějiny českého výtvarného umění VI. 1958-2000

s. 359-362

Anotace

s. 363-365 

Z přírůstků uměleckohistorické literatury

s. 365-368 

Česká resumé / English Summaries

s. 369-374