The journal is included in Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCO | ARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts Index | European Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

4/2008

Articles

Ivana Panochová

Spacio v manýristické architektuře. K pojetí prostoru v teorii architektury a přírodní filosofii 16. století

Spacio in Mannerist Architecture: On the Concept of Space in Architectural Theory and Natural Philosophy in the 16th Century

pp. 282-304

| detail |

Richard Biegel

Hledání "Edlen Einförmigkeit": barokní počátky (neo)klasicismu v Čechách

The Search for "Edlen Einförmigkeit": The Baroque Origins of (Neo)Classicism in Bohemia

pp. 305-320

| detail |

Miroslav Petříček

The Unconscious in Painting

Nevědomí v malířství

pp. 321-324

| detail |

Dalibor Veselý

Surrealism and the Latent Reality of Dreams

Surrealismus a latentní realita snu

pp. 325-332

| detail |

Archives

Jiří Slavík

Dopisy Jana Štursy Josefu Binkovi

The Letters of Jan Štursa to Josef Binko

pp. 333-341

| detail |

Radmila Veselá

Bedřich Feuerstein: Dopisy Ógystovi

Bedřich Feuerstein: Letters to Ógyst

pp. 342-351

| detail |

Reviews

Klára Benešovská

Marc Carel Schurr, Gotische Architektur im mittleren Europa 1220-1340. Von Metz bis Wien

pp. 351-355

Martina Šárovcová

Ondřej Jakubec a kol., Ku věčné památce. Malované renesanční epitafy v českých zemích

pp. 355-358

Ákos Moravánsky

Jindřich Vybíral, Junge Meister. Architekten aus der Schule Otto Wagners in Mähren und Schlesien

pp. 358-359

Hubert Guzik

Rostislav Švácha - Marie Platovská (ed.), Dějiny českého výtvarného umění VI. 1958-2000

pp. 359-362

Annotations

pp. 363-365 

Acquisitions of Art History Sources

pp. 365-368 

Česká resumé / English Summaries

pp. 369-374