Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Miroslav Petříček

The Unconscious in Painting

Ve Štyrského textech je patrná snaha o nalezení adekvátní definice artificielistického obrazu, avšak většinou jsou formulace závislé na negativním vymezování artificielismu vůči surrealismu. Pouze nepřímo je zřejmé, že artificielistická tvorba opouští teoretické pole spjaté s ideou reprezentace (která hraje stále určitou roli v surrealismu dík jeho inspiraci Freudem a psychoanalytickým chápáním vztahu mezi manifestním a latentním). Artificielismus je ovšem pozoruhodný právě proto, že jeho pojetí obrazu se de facto pohybuje ve zcela jiné "ontologii obrazu", která je s tradiční ideou reprezentace nesouměřitelná. Tato implicitní ontologie obrazu je však velmi blízká té, kterou naznačuje Michel Foucault v analýze Magrittových obrazů a kterou vykládá Georges Didi-Huberman v polemice s ikonologií. Obraz nereprezentuje, nýbrž je "událostí" viditelnosti.


< zpět