Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

3/2018

Články

Michael Gubser

Riegl, Phenomenology, and the Ethics of Vision

Riegl, fenomenologie a etika vidění

s. 146–157

| detail |

Michaela Ramešová

Portál do Staré sněmovny. K původu a povaze vzorů all’antica v huti Benedikta Rieda

Portal to Old Diet Hall. On the Origins and Character of All’antica Forms

s. 158–174

| detail |

Hubert Guzik

Architecture and Public Opinion Polls in Czechoslovakia shortly af er the Second World War

Architektura a průzkumy veřejného mínění v Československu krátce po druhé světové válce

s. 175–192

| detail | PDF |

Zprávy

Klára Benešovská

Kauza Václav Mencl: někdo musí z kola ven. Příspěvek k výuce dějin umění v letech 1938–1952

The Case of Václav Mencl: Someone Has to Get Out of the Way Contribution to the Teaching of Art History between 1938–1952

s. 193–203

| detail |

Návraty

Rostislav Švácha

Sigfried Giedion a české ohlasy jeho díla

Sigfried Giedion and the Czech Response to His Work

s. 204–209

| detail |

Recenze

Jan Fiřt

Daniela Rywiková, Speculum Mortis

s. 210–213

Kateřina Horníčková

Ondřej Jakubec, Kde jest, ó smrti, osten tvůj?

s. 214–216

Jakub Bachtík

Petr Uličný (ed.), Architektura Albrechta z Valdštejna

s. 216–221

Martina Bezoušková

Catherine Chevillot — Antoinette Le Normand-Romain (edd.), Rodin. Le livre ducentenaire

s. 222–225

| PDF |

Miroslav Marcelli

Monika Mitášová (ed.), Vladimír Dedeček. Interpretácie architektonického diela

s. 226–228

Anotace

s. 229–232

Z přirůstků uměleckohistorické literatury

s. 233–237

Česká resumé / English Summaries

s. 238–242