The journal is included in Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCO | ARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts Index | European Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

3/2018

Articles

Michael Gubser

Riegl, Phenomenology, and the Ethics of Vision

Riegl, fenomenologie a etika vidění

pp. 146–157

| detail |

Michaela Ramešová

Portál do Staré sněmovny. K původu a povaze vzorů all’antica v huti Benedikta Rieda

Portal to Old Diet Hall. On the Origins and Character of All’antica Forms

pp. 158–174

| detail |

Hubert Guzik

Architecture and Public Opinion Polls in Czechoslovakia shortly af er the Second World War

Architektura a průzkumy veřejného mínění v Československu krátce po druhé světové válce

pp. 175–192

| detail |

Archives

Klára Benešovská

Kauza Václav Mencl: někdo musí z kola ven. Příspěvek k výuce dějin umění v letech 1938–1952

The Case of Václav Mencl: Someone Has to Get Out of the Way Contribution to the Teaching of Art History between 1938–1952

pp. 193–203

| detail |

Retrospections

Rostislav Švácha

Sigfried Giedion a české ohlasy jeho díla

Sigfried Giedion and the Czech Response to His Work

pp. 204–209

| detail |

Reviews

Jan Fiřt

Daniela Rywiková, Speculum Mortis

pp. 210–213

Kateřina Horníčková

Ondřej Jakubec, Kde jest, ó smrti, osten tvůj?

pp. 214–216

Jakub Bachtík

Petr Uličný (ed.), Architektura Albrechta z Valdštejna

pp. 216–221

Martina Bezoušková

Catherine Chevillot — Antoinette Le Normand-Romain (edd.), Rodin. Le livre ducentenaire

pp. 222–225

Miroslav Marcelli

Monika Mitášová (ed.), Vladimír Dedeček. Interpretácie architektonického diela

pp. 226–228

Annotations

pp. 229–232

Acquisitions of Art History Sources

pp. 233–237

Česká resumé / English Summaries

pp. 238–242