Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

2/2007

Články

Martin Germ

Leonardo's Vitruvian Man, Renaissance Humanism, and Nicholas of Cusa

Leonardův vitruviánský člověk, renesanční humanismus a Mikuláš Kusánský

s. 102-107

| detail |

Richard Biegel

Barokní přelud v zrcadle věčného klasicismu. Diskuse o pojmu baroka ve francouzském dějepise umění

A Baroque Prelude in the Mirror of Eternal Classicism. A Discussion of the Term 'Baroque' in French Art History

s. 108-119

| detail |

Jana Zapletalová

"Fantasioso frescante". Interpretace nástěnných maleb Andrey Lanzaniho ve Slavkově u Brna

'Fantasioso frescante'. An Interpretation of the murals of Andrea Lanzani at Slavkov u Brna (Austerlitz)

s. 120-132

| detail |

Harald Tesan

Der erloschene Spiegel. Zur Gesichtslosigkeit von Václav Hejnas Männern am Tisch

Vyhaslé zrcadlo. K beztvářnosti Mužů u stolu Václava Hejny

s. 133-144

| detail |

Zprávy

Robert Janás

Eduard Kasparides na cestě k symbolismu

Eduard Kasparides on the Road Towards Symbolism

s. 150-154

| detail |

Recenze

Tim Juckes

Imre Takács - Zsombor Jékely - Szilárd Papp - Györgyi Poszler (eds), Sigismundus Rex et Imperator. Kunst und Kultur zur Zeit Sigismunds von Luxemburg

s. 154-157

Milan Togner

Zdizisław Kliś, Pasja. Cykle pasyjne Chrystusa w średniowiecznym malarstwie ściennym Europy Środkowej

s. 157-158

Jean Michel Massing

Olga Kotková (ed.), Albrecht Dürer: The Feast of the Rose Garlands, 1506-2006

s. 159-160

Helena Žáčková

Ondřej Chrobák - Tomáš Winter (ed.), V okovech smíchu. Karikatura a české umění 1900-1950

s. 160-162

Anotace

s. 162-164 

Z přírůstků uměleckohistorické literatury

s. 165-170 

Česká resumé / English Summaries

s. 171-176 

Archiv

Rostislav Švácha (ed.)

Max Dvořák, Francesco Borromini jako restaurátor

Max Dvořák, Francesco Borromini as a Restorer

s. 145-149

| detail |