The journal is included in Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCO | ARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts Index | European Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

2/2007

Articles

Martin Germ

Leonardo's Vitruvian Man, Renaissance Humanism, and Nicholas of Cusa

Leonardův vitruviánský člověk, renesanční humanismus a Mikuláš Kusánský

pp. 102-107

| detail |

Richard Biegel

Barokní přelud v zrcadle věčného klasicismu. Diskuse o pojmu baroka ve francouzském dějepise umění

A Baroque Prelude in the Mirror of Eternal Classicism. A Discussion of the Term 'Baroque' in French Art History

pp. 108-119

| detail |

Jana Zapletalová

"Fantasioso frescante". Interpretace nástěnných maleb Andrey Lanzaniho ve Slavkově u Brna

'Fantasioso frescante'. An Interpretation of the murals of Andrea Lanzani at Slavkov u Brna (Austerlitz)

pp. 120-132

| detail |

Harald Tesan

Der erloschene Spiegel. Zur Gesichtslosigkeit von Václav Hejnas Männern am Tisch

On the Facelessness of Václav Hejna's Men at the Table

pp. 133-144

| detail |

Shorter notices

Robert Janás

Eduard Kasparides na cestě k symbolismu

Eduard Kasparides on the Road Towards Symbolism

pp. 150-154

| detail |

Reviews

Tim Juckes

Imre Takács - Zsombor Jékely - Szilárd Papp - Györgyi Poszler (eds), Sigismundus Rex et Imperator. Kunst und Kultur zur Zeit Sigismunds von Luxemburg

pp. 154-157

Milan Togner

Zdizisław Kliś, Pasja. Cykle pasyjne Chrystusa w średniowiecznym malarstwie ściennym Europy Środkowej

pp. 157-158

Jean Michel Massing

Olga Kotková (ed.), Albrecht Dürer: The Feast of the Rose Garlands, 1506-2006

pp. 159-160

Helena Žáčková

Ondřej Chrobák - Tomáš Winter (ed.), V okovech smíchu. Karikatura a české umění 1900-1950

pp. 160-162

Annotations

pp. 162-164 

Acquisitions of Art History Sources

pp. 165-170 

Česká resumé / English Summaries

pp. 171-176 

Archives

Rostislav Švácha (ed.)

Max Dvořák, Francesco Borromini jako restaurátor

Max Dvořák, Francesco Borromini as a Restorer

pp. 145-149

| detail |